ایران، روسیه و سوریه ‌در مبارزه با تروریسم ‌توطئه‌های زیادی را ‌خنثی کردند

 

 

 

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با ابرا‌‌ز ‌علاقه از توسعه تعلامات دفاعی نظامی بین ایران و بلاروس اظهار داشت: امیدواریم مناسبات دفاعی و نظامی دو کشور نیز متناسب با روابط سیاسی فی مابین توسعه یافته و در آینده شاهد تشکیل نشست‌های کارشناسی و  تخصصی بین دو کشور باشیم.